100 most frequently used verbs

August 3, 2023

ser haber estar tener hacer decir ir ver querer poder dar saber venir pensar sentir encontrar parecer creer dejar hablar llevar vivir poner salir conocer tener seguir llegar empezar gustar necesitar traer entender pasar trabajar ponerse pedir acabar tomar mantener oír jugar volver mirar llamar saber acordar ofrecer tratar recordar probar sentar esperar preguntar cortar

bookcrossmenu